Piątek, 21 czerwca 2024

Agresja po alkoholu - dlaczego alkoholik jest agresywny?

4 października 2022

0

Agresja po spożyciu alkoholu jest dość powszechna. Ponieważ alkohol bezpośrednio wpływa na układ nerwowy, agresja po wypiciu jest dość powszechna. Jest ona przyczyną wielu zaburzeń psychicznych, z którymi osoba uzależniona nie może sobie sama poradzić. W tych trudnościach tkwi odpowiedź na pytanie "Dlaczego alkoholik jest tak agresywny?".

Powód, dla którego alkoholik jest agresywny, nie wynika z jego winy. Substancja odurzająca znajdująca się w krwiobiegu wpływa bezpośrednio na zachowanie osoby uzależnionej i występowanie nieakceptowanych zachowań społecznych. Agresywne zachowanie i ambiwalencja emocji, zaburzenia pamięci, ambiwalencja to objawy choroby alkoholowej.

Uzależnienie od alkoholu

Alkoholizm jest bardzo powszechną chorobą w XXI wieku. Może dotyczyć zarówno ciała, jak i psychiki. Jest spowodowany reakcjami biochemicznymi w mózgu osoby uzależnionej, która staje się coraz bardziej zależna. Jego zachowanie jest kontrolowane przez hormony wydzielane z mózgu i innych narządów. Odpowiadają one za utrzymanie równowagi psychicznej, jak i fizycznej całego organizmu. Nieoczekiwane reakcje mogą wystąpić, gdy mechanizm ich wydzielania zostanie zaburzony przez substancje toksyczne. To jego hormony, źle funkcjonujący układ nerwowy, zaburzenia psychiczne, a przede wszystkim nadmiar alkoholu. Nie oznacza to jednak, że alkoholik jest niewinny. Może nadal być pod wpływem substancji odurzających, ale nie może kontrolować swojego zachowania. Musi pogodzić się z konsekwencjami.

Trudno jest wskazać przyczynę alkoholizmu. Ponieważ każdy uzależniony jest inny, trudno jest określić przyczynę. Jedynie mechanizm działania substancji odurzających jest taki sam. Do ich działania "przyzwyczaja" systemowe podawanie do organizmu. Przyczynia się do redukcji stresu, gdy jest spożywana w sytuacjach stresowych. Endorfiny są uwalniane przez alkoholika do krwiobiegu, aby zmniejszyć poziom hormonów stresu. Ludzki mózg kojarzy alkohol i relaks z przyjemnością. Nie dziwi więc fakt, że mózg reaguje na brak alkoholu. Alkoholik doświadcza wtedy objawów głodu alkoholowego.

Agresja po alkoholu

Dlaczego alkoholik jest agresywny?

Jak rozpoznać uzależnienie od alkoholu? To poważne schorzenie, które nie daje jednoznacznych objawów. Stadium alkoholizmu determinuje objawy uzależnienia od alkoholu. Człowiek angażuje się w ryzykowne i impulsywne zachowania. Alkohol może zaburzać normalną pracę mózgu i wywoływać fałszywe poczucie zagrożenia i prowokacji. Dlaczego alkoholik jest agresywny i niebezpieczny? Istnieją co najwyżej trzy przyczyny.

Agresja po alkoholu jest zwykle spowodowana chęcią uwolnienia złości, nieprzyjemnych uczuć i bezradności. Alkohol może pobudzać cały organizm i blokować racjonalne reakcje. To pobudzenie może prowadzić do bójek, awantur i aktów wandalizmu, a także do stosowania przemocy psychicznej lub fizycznej wobec innych. Często zachowania impulsywne są wyzwalane przez trudne doświadczenia, które wiążą się ze stanem zespołu abstynencyjnego. Objawy głodu alkoholowego mogą być tak silne, że alkoholik może uciekać się do agresji, aby zdobyć upragniony kieliszek.

Alkoholik ma problemy z oceną sytuacji i doborem odpowiedniego do okoliczności zachowania. Angażuje się w niebezpieczne zachowania, które często są krytykowane przez innych. Nadmierny poziom testosteronu może prowadzić do agresywnych działań. Im wyższe stężenie testosteronu, tym większa wrogość. Dotyczy to zwłaszcza mężczyzn, którzy wykazują agresywne zachowania.

Leczenie i terapia alkoholowa

Jeśli jesteś w stanie określić powody, dla których alkoholik jest agresywny, ważne jest, aby natychmiast szukać pomocy. Ponieważ agresywne zachowania osoby uzależnionej są niebezpieczne nie tylko dla niej samej, ale także dla innych. Mogą mieć również bezpośredni wpływ na osoby z otoczenia, a nawet na obcych ludzi. Alkoholicy często wyładowują swoje frustracje na członkach rodziny lub obcych osobach. Używają wulgarnego języka i wdają się w bójki z innymi pod błahym pretekstem. Takie zachowania mogą prowadzić do demoralizacji, a nawet śmierci nieletnich.

Alkoholizm może prowadzić do problemów społecznych, takich jak rozpad rodzin, zakłócanie porządku publicznego, nieprzestrzeganie zasad współżycia społecznego i bezrobocia, a nawet żebractwa. Ważne jest, aby poinformować alkoholika o jego problemie i szukać pomocy w odpowiednich instytucjach. Choć przymusowe leczenie odwykowe może nie być możliwe we wszystkich przypadkach, warto spróbować nakłonić alkoholika do zmiany zdania na temat uzależnienia. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z powagi zaburzenia, które posiada. Alkoholicy nie pamiętają, co działo się podczas upojenia alkoholowego. Mają luki w swojej pamięci. Aby pokonać uzależnienie, trzeba będzie poszukać pomocy instytucjonalnej.

O rodzaju leczenia zadecyduje lekarz lub terapeuta. Ważne jest jednak, aby w procesie terapeutycznym uwzględnić wiele form terapii. Nie wystarczy bowiem detoksykacja od alkoholu. Ośrodek Dezyderata oferuje kompleksową terapię alkoholizmu i odnosi się do całościowego leczenia alkoholizmu. Obejmuje ono detoks, psychoterapię oraz przerwanie cyklu alkoholowego. Wyjście z uzależnienia jest możliwe tylko przy pomocy wielu specjalistów.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz