Poniedziałek, 17 czerwca 2024

Profil podstawowy – jakie badania pozwolą ocenić ogólny stan zdrowia?

20 sierpnia 2020

0

​Na profil podstawowy składają się ogólne badania, w oparciu o które dokonuje się oceny przebiegu podstawowych procesów zachodzących w organizmie. To sposób na szybkie wykrycie wszelkich odchyleń od normy w stanie zdrowia. Obejmuje m.in. badanie glukozy we krwi, profil lipidowy i odczyn opadania krwinek czerwonych.

Czym jest profil ogólny?

Profil ogólny nazywany również podstawowym to badanie moczu i krwi pozwalające ocenić ogólny stan zdrowia. Regularnie wykonywane stanowi niezaprzeczalny fundament profilaktyki zdrowotnej. Podstawowe badania medyczne umożliwiają stwierdzenie wielu nieprawidłowości zdrowotnych na wczesnym etapie ich rozwoju. Pozwala to na szybkie wdrożenie odpowiedniego leczenia, co rzutuje na efekty terapii i podnosi znacznie szansę powrotu do zdrowia.

Jakie badania krwi obejmuje profil podstawowy?

W ramach profilu podstawowego wykonywane są następujące badania:

  • morfologia krwi obwodowej – polega na ilościowej i jakościowej analizie składu krwi. Dzięki badaniu poznaje się wartości poszczególnych elementów morfotycznych krwi, w tym m.in. liczbę płytek krwi, krwinek czerwonych, krwinek białych, poziom hematokrytu i hemoglobiny;
  • profil lipidowy – obejmuje cholesterol całkowity, triglicerydy, cholesterol HDL, cholesterol LDL. Służy do oceny stanu gospodarki tłuszczowej, oddziałującej w bardzo dużym stopniu na pracę układu sercowo-naczyniowego. Badanie pomoże przybliżyć ryzyko miażdżycy, zawału serca czy choroby wieńcowej;
  • ocena stężenia elektrolitów – inaczej nazywana jonogramem to badanie poziomu pierwiastków we krwi, jak magnez, potas, wapń, sód, jony chlorkowe i fosforanowe. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Nadmiar, jak i niedobór może mieć niebezpieczne skutki zdrowotne;
  • ocena stężenia glukozy we krwi – jeden z podstawowych sposobów diagnozowania cukrzycy. Nieprawidłowe wartości stwierdza się też przy problemach z trzustką, nadnerczami, przysadką, wątrobą, zespole Cushinga;
  • odczyn opadania krwinek czerwonych (OB) – tzw. odczyn Biernackiego służy do oceny szybkości opadania krwinek czerwonych.

Profil podstawowy – badanie ogólne moczu

Na profil podstawowy składa się także badanie ogólne moczu, podczas którego sprawdza się barwę, ciężar właściwy, odczyn pH moczu. U zdrowego człowieka mocz powinien być przejrzysty i koloru słomkowego lub bursztynowego. Gęstość względna moczu powinna się wahać od 1,025 do 1,035 g/cm3. Prawidłowo mocz ma kwaśny odczyn. Dodatkowo w badaniu ogólnym moczu ocenia się obecność m.in. cukru, białka, ciał ketonowych. W moczu zdrowego człowieka nie znajdują się one. Obecność białka może wskazywać na cukrzycę, toczeń układowy, kamicę nerkową lub inne choroby nerek. Z kolei glukoza świadczy przykładowo o cukrzycy, a ciała ketonowe o kwasicy cukrzycowej. Analizuje się również liczbę leukocytów i erytrocytów. Norma przewiduje do 5 krwinek białych i do 3 krwinek czerwonych w polu widzenia. Podczas badania ogólnego moczu nie określa się występowania bakterii. Zdecydowanie lepszym badaniem do tego jest posiew moczu. Prawidłowy mocz składa się w 96% z wody, w 2,5% azotowych produktów przemiany materii, 1,5% soli mineralnych i innych substancji.

Artykuł partnera

Komentarze (0)

Zostaw komentarz