Wtorek, 3 października 2023

Czy kremacja zwłok jest zgodna z wiarą katolicką?

21 grudnia 2021

0

​Kremacja zwłok nie jest sprzeczna z religią katolicką, co potwierdzają dokumenty Watykanu. Kościół nie odmawia sakramentów i uroczystości pogrzebowych zmarłym, którzy zdecydowali się na spopielenie ciała po śmierci pod warunkiem, że ich decyzja nie była związana z odrzuceniem wiary chrześcijańskiej. Należy pamiętać o tym, że w przypadku kremacji obrządki wokół pochówku powinny odbyć się zgodnie z określonymi zasadami.

Stosunek Kościoła Katolickiego do kremacji zwłok

Mimo tego, że Kościół Katolicki zezwala na kremację zwłok, jego przedstawiciele patrzą na praktykę nieufnie. Wynika to z tego, że prochy są symbolem zniszczenia ludzkiego ciała, co oddala ideę śmierci jako „snu” w oczekiwaniu na powstanie z martwych. Tradycyjne pogrzebanie zwłok to czytelny znak wiary w zmartwychwstanie. W oczach niektórych katolików kremacje w krematorium to także wyraz braku szacunku do ciał, które zostały uświęcone przez Ducha Świętego w momencie chrztu. Niemniej względy ekonomiczne i higieniczne sprawiły, że Kościół akceptuje tę formę pochówku z jednym wyjątkiem. Zgodnie z postanowieniami Kongregacji Nauki Wiary „Ad resurgendum cum Christo” (Aby zmartwychwstać z Chrystusem) duchowni mają prawo odmówić uroczystości pogrzebowej, jeśli kremacja ciała została wybrana z pobudek sprzecznych z nauką chrześcijańską, czyli podyktowana wolą „odrzucenia dogmatów wiary, w duchu sekciarskim, albo też pod wpływem nienawiści wobec religii katolickiej”. 

Jak wygląda pogrzeb w przypadku kremacji zwłok?

Kościół zaleca, aby uroczystość pogrzebowa z ostatnim pożegnaniem odbyła się w świątyni przed kremacją zwłok. W uzasadnionych przypadkach ceremonia jest odprawiana po spopieleniu ciała. Urna z prochami musi zostać złożona na cmentarzu w grobie lub niszy kolumbarium z udziałem najbliższej rodziny. Towarzyszy temu taki sam obrządek jak w przypadku tradycyjnego pochówku ciała w trumnie. Kongregacja Nauki i Wiary zdecydowanie zabrania przechowywania urny w domy czy rozrzucania prochów w powietrzu lub na wodzie. Niezadowolone jest także wykonywanie z nich pamiątek, biżuterii i innych przedmiotów.

W Zakładzie Pogrzebowym GLORIA znajdziesz wsparcie w przygotowaniu katolickiego pochówku z kremacją zwłok. Firma wykonuje urny, trumny kremacyjne i tabliczki urnowe. Pracownicy pomagają rodzinie w dopełnieniu formalności oraz aranżacji oprawy ceremonii i stypy. Zakład świadczy również usługę murowania piwnic pod nagrobki z urną.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz