Piątek, 21 czerwca 2024

Śmierć osoby bliskiej w wypadku samochodowym, a odszkodowanie

22 lipca 2021

0

Utrata życia bliskiej nam osoby na skutek wypadku samochodowego to moment ciężki dla każdego z nas. Warto jest jednak pamiętać, że przysługuje nam odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej, co może nam pomóc w zabezpieczeniu finansowym. Odszkodowanie za śmierć to jednorazowa wypłata świadczenia w formie pieniężnej, a realizuje ją Towarzystwo Ubezpieczeniowe osoby, która wykupiła u niego ubezpieczenie. Istotną informacją jest również to, że w przypadku, kiedy sprawca nie posiada OC. Nie oznacza to odmowy odszkodowania za śmierć osoby bliskiej, a wypłaca je Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Kto może się ubiegać za śmierć osoby bliskiej w wypadku samochodowym?

Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej przysługuje wbrew pozorom nie, tylko jeśli chodzi o tak zwane więzy krwi. Krąg osób mogących się o nie ubiegać jest dosyć szeroki i prawo bierze pod uwagę nawet więzy emocjonalne. Wszystko to jednak jest rzetelnie sprawdzane w czasie pogłębionego wywiadu z osobą zgłaszającą. Ubezpieczyciel będzie wymagał, abyś udowodnił niejako faktyczną bliskość emocjonalną ze zmarłą osobą. Będzie badał zależności i relacje istniejące pomiędzy osobami bliskimi, może nawet pytać o zależności finansowe z osobą zmarłą. O odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej ubiegać się mogą zatem nie tylko małżonkowie i dzieci, ale również partnerzy niezwiązani aktem ślubnym, rodzice osoby bliskiej i rodzice przysposabiający, rodzina zastępcza, macocha lub ojczym. Ponadto dzieci w tym dzieci przysposobione i pasierbowie, rodzeństwo w tym również przyrodnie, dziadkowie i wnuki pod pewnymi warunkami. W takiej sytuacji, kiedy jest tak duży krąg osób poszerzony jest o standardowe pojęcie „rodziny” i warto o tym odszkodowaniu za śmierć osoby bliskiej pamiętać. Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej zostaje wypłacone, jeżeli nie ta była sprawcą wypadku i miał on miejsce maksymalnie do 20 lat wstecz. 

Dowiedz więcej na stronie: Śmierć dziecka w wypadku - jak uzyskać odszkodowanie?

ubezpieczenie

Kwoty odszkodowania za śmierć osoby bliskiej

Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej w wypadku samochodowym to rekompensata za utracone koszty emocjonalne, zdrowotne i finansowe. Obejmuje zwrot kosztów leczenia powypadkowego poprzedzonego zgon, jednorazowo wypłacony zasiłek pogrzebowy z przeznaczeniem na ceremonię, nagrobek czy transport ciała, gdy wypadek był w innej miejscowości, niż mieszkamy. Zgodnie z art. 446 § 1 k.c. Ważne też jest odszkodowanie z tytułu utraconego dochodu (art. 446 § 3 k.c.), czyli tak zwane świadczenie wyrównawcze. Przysługuje nam w sytuacji, kiedy śmierć osoby bliskiej wpływa na nasz status finansowy, ponieważ jej dochody stanowiły znaczący skład naszego domowego budżetu. Ubezpieczyciel będzie potrzebował wglądu do umowy o pracę lub decyzję emerytalną czy odcinek renty. Co ważne ten rodzaj odszkodowania zostanie wypłacony, jeżeli zmarła osoba bliska wnosiła w nasze życie niematerialny wkład, czyli potocznie zajmowała się domem i opiekowała się dziećmi bądź innymi osobami zależnymi w tym seniorami lub przewlekle chorymi, z którymi łączyła ich wieź krwi, lub emocjonalna.

Zadośćuczynienie to jednorazowe świadczenie za doznane krzywdy i tu powołujemy się na art. 446 § 4 k.c. Jest również możliwość otrzymywania renty alimentacyjnej, która jest ona wypłacana jednorazowo lub co miesiąc. Wszystko zależy od sytuacji osoby bliskiej. Może się o nią ubiegać każda osoba, która pozostawała na stałym utrzymaniu zmarłej osoby bliskiej, czyli otrzymywała od niej tzw. środki na życie lub alimenty. Znaczenie mają alimenty dobrowolne oraz umocowane wyrokiem sądowym na rzecz dzieci lub współmałżonka. Wtedy taka renta obliczana jest na podstawie potrzeb osoby wnoszącej o te alimenty, a także sytuacją finansową i majątkową przed śmiercią osoby bliskiej.

Kwoty odszkodowania za śmierć osoby bliskiej różnią się od siebie i zależą od polityki cenowej Towarzystwa Ubezpieczeniowej powoda wypadku. Warto w takim przypadku skorzystać z porady lub usługi kancelarii prawnej wyspecjalizowanej w wypadkach komunikacyjnych. Oczywiście można się samemu odwołać do sądu od decyzji, jeżeli uważamy, że wypłacone świadczenie jest zbyt niskie i nie rekompensuje krzywdy, albo kiedy zostało nam odmówione. Wypłacane odszkodowania za śmierć bliskiej osoby sięgają nawet do 250.000 tysięcy złotych, a przecież może je złożyć każda z wymienionych osób z kręgu uprawnionych.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz