Poniedziałek, 2 października 2023

Agile management – co tak właściwie oznacza?

27 listopada 2020

0

​Zarządzanie projektami w IT oraz biznesie może odbywać się wedle różnych szkół. Jedną z nich jest agile management. Metoda cieszy się popularnością już od 20 lat, choć trzeba zaznaczyć, że wymaga bardzo wysokich kompetencji i zaangażowania zespołu biorącego udział w projekcie. Na czym dokładnie polega agile management i jakie korzyści się z nim wiążą?

Zwinne, czyli elastyczne zarządzanie projektami

Agile management to po polsku zwinne zarządzanie projektami. W jeszcze inny sposób możemy je określić jako przyrostowe podejście do zarządzania pracą zespołu zajmującego się rozwojem nowego produktu bądź usługi. Zwinność jest tu utożsamiana z elastycznością. Plan zadań schodzi w tym przypadku na drugi plan wobec samego procesu wytwarzania produktu.

Rola zespołu w agile management

W kwestii powodzenia projektów w oparciu o agile management kluczową rolę odgrywa zespół. Musi być tworzony przez specjalistów charakteryzujących się wysokimi kompetencjami, kreatywnością oraz inicjatywą. Bez realnej motywacji i zaangażowania projekt może się nie udać, gdyż rola menedżera jest w nim okrojona. Najważniejszym zadaniem jest wskazanie celów biznesowych, jednak sposób ich osiągnięcia, proponowane metody i rozwiązania wynikają bardziej z toku pracy nad projektem niż założonego harmonogramu.

Główne zalety zwinnego zarządzania projektami

Do zalet takiego podejścia zarządzania projektami należy wzrost samodzielności i poczucia odpowiedzialności pracowników. Dzięki elastycznemu podejściu specjaliści mogą w pełni skupić się na potrzebach klienta, a niekoniecznie na wcześniejszych założeniach, które mogłyby okazać się nietrafione. Projekty zarządzane zwinnie cechuje wysoka elastyczność, dzięki temu mogą toczyć się szybciej.

Projekty zwinne w oparciu o Platformę Salesforce 

W Polsce tego typu rozwiązania dotyczące projektów prowadzonych w oparciu o Platformę Salesforce proponuje na przykład firma Craftware – Partner Salesforce. Efektem jest szybkie rozpoczęcie projektu, szybkie osiąganie zwrotu z inwestycji i możliwość tworzenia produktów szytych na miarę wobec potrzeb klienta. Więcej na ten temat można przeczytać pod adresem: https://craftware.pl/dla-it/rozwiazania-dla-it/utrzymanie-i-rozwoj-salesforce/agile-projects/.   

Artykuł partnera

Komentarze (0)

Zostaw komentarz