Poniedziałek, 2 października 2023

Rodzinne konto oszczędnościowe – prosty rachunek oszczędnościowy z premią

9 kwietnia 2018

0

Chcesz zabezpieczyć przyszłość finansową swoich najbliższych? Zainteresuj się ofertą oszczędnościowego konta rodzinnego z premią, czyli produktu zaprojektowanego z myślą o systematycznym i długoterminowym odkładaniu środków.

Każdy bank posiada w swojej ofercie kilka rodzajów lokat terminowych i co najmniej jeden wariant rachunku oszczędnościowego. Konto oszczędnościowe  jest zwykle nieco niżej oprocentowane niż lokaty, ale zapewnia za to większą elastyczność w zakresie dokonywania wpłat i wypłat. Typowe konto oszczędnościowe siłą rzeczy nie jest zatem najlepszym rozwiązaniem dla osób, które chciałyby lokować środki z myślą o długim terminie. W ich przypadku, sprawdzi się wybór rodzinnego konta oszczędnościowego Nest Banku, gdzie poza odsetkami, każdego roku klient otrzymuje dodatkowo premię pieniężną – której wysokość jest tym wyższa, im dłuższy jest czas oszczędzania oraz im większa liczba dzieci w rodzinie. Co jeszcze warto wiedzieć o tym unikalnym produkcie?

Konto rodzinne – regularne oszczędzanie z myślą o przyszłości

W przypadku oszczędnościowego konta rodzinnego Nest Banku, klient musi zadeklarować okres oszczędzania oraz kwotę, jaką zobowiązuje się wpłacać każdego miesiąca na rachunek. Ten pierwszy może wynosić 5, 10 lub 15 lat, natomiast deklarowana kwota comiesięcznej wpłaty, w zależności od wybranego czasu oszczędzania – od 50 do 600 zł. Co ważne, deklaracja dotycząca wysokości wpłaty nie może ulec zmianie przez cały okres korzystania z produktu; raz w roku, klient może za to nie dokonywać wpłaty, nie tracąc przy tym prawa do premii. Naturalnie, nie musi on każdorazowo pamiętać o zasileniu rachunku – wystarczy, że zdefiniuje zlecenie stałe a środki będą oszczędzane automatycznie.

Na czym polega premia za regularne oszczędzanie?

Przewagą konta rodzinnego nad pozostałymi rachunkami oszczędnościowymi jest wspomniana już premia, którą klient otrzymuje po zakończeniu każdego roku oszczędzania. Stanowi ona iloczyn sumy wpłat deklarowanych w danym roku oraz tzw. współczynnika premii. Wysokość tego ostatniego zależy od roku oszczędzania oraz liczby dzieci w rodzinie klienta. Przykładowo, w 6. roku oszczędzania współczynnik premii dla rodzin z dwójką dzieci wynosi 14 proc., natomiast w 11. roku oszczędzania 24 proc. Jeśli zatem w ciągu całego 11. roku oszczędzania suma wpłat będzie równa 2400 zł (czyli maksymalnej możliwej wysokości), to bank wypłaci premię w wysokości blisko 600 zł. W kolejnych latach naliczy jeszcze wyższą kwotę, ponieważ każdego roku wysokość współczynnika będzie wzrastała.

Jak otworzyć oszczędnościowe konto rodzinne?

Oszczędnościowe konto rodzinne może otworzyć każdy posiadacz konta osobistego Nest Banku. Może to zrobić za pomocą dosłownie kilku kliknięć w bankowym systemie transakcyjnym – wystarczy, że przejdzie do odpowiedniej zakładki i wypełni wniosek o otwarcie rachunku. Jeśli chce zarejestrować swoje dziecko i korzystać z wyższej premii, musi przygotować dodatkowo skan jego dokumentu, na przykład akt urodzenia czy legitymację szkolną. Więcej o szczegółach propozycji Nest Banku można przeczytać na stronie: https://www.nestbank.pl/indywidualny/oszczednosci/nest-rodzinne-oszczednosci.html.

 

Materiał zewnętrzny

Komentarze (0)

Zostaw komentarz