Piątek, 21 czerwca 2024

Turystyka medyczna w Polsce — szansa i wyzwanie

10 marca 2017

0

Turystyka medyczna, czyli wyjeżdżanie do innych krajów celem odbycia specjalistycznej terapii i krótkiego pobytu wypoczynkowego, nie jest wcale zjawiskiem nowym. Ludzie już od setek lat, stawiając na pierwszym miejscu zdrowie, opuszczali rodzinne miasta i państwa, udając się w miejsca, które oferowały im odpowiednie leczenie. Jednakże to dopiero rozwój technologii, a zwłaszcza swobodny przepływ informacji, upowszechnił tę bardzo interesującą formę podróżowania. Obecnie jednym z najbardziej atrakcyjnych kierunków tej gałęzi turystyki jest właśnie Polska. Przyjrzyjmy się więc temu, jakie zabiegi najczęściej przechodzą w naszym kraju turyści medyczni oraz przybliżmy najważniejsze korzyści, jakie niesie to polskiej medycynie i gospodarce.

Turystyka medyczna — definicja

Na początku spróbujmy przytoczyć rzetelną i dokładnie ujmującą zjawisko turystyki medycznej definicję. Terminy, takie jak odzyskiwanie zdrowia, leczenie, są tutaj bowiem niewystarczające, a już na pewno nie w XXI stuleciu. Zdaniem Anny Białk-Wolf, pracownicy dydaktycznej Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, turystyka medyczna to dobrowolne przemieszczanie się do innego państwa lub regionu celem poddania się tam specjalistycznemu leczeniu, którego efektami mogą być: ratowanie zdrowia, podniesienie jakości życia lub poprawa wyglądu. Autorka zwraca uwagę również na sam aspekt turystyczno-krajoznawczy (czyli podróżowanie). Nie zapomina też o motywach osób decydujących się na taką formę aktywności, wymieniając wśród nich kwestie finansowe, utrudniony dostęp do danych usług, a nawet ich nielegalność w danym kraju.

Widzimy zatem, że współczesna turystyka medyczna jest zjawiskiem wieloaspektowym, nieograniczającym się wyłącznie do operacji wykonywanych w sytuacjach zagrożenia życia.

Dlaczego zagraniczni turyści wybierają Polskę?

By lepiej poznać motywy, które sprowadzają turystów medycznych do naszego kraju, należy nie tylko przyjrzeć się najczęściej wybieranym przez nich zabiegom i ich cenom, ale także zwrócić uwagę na oferty związane z samym pobytem w Polsce. Rozbudowane pakiety usług, które nie ograniczają się wyłącznie do samego zabiegu, mają bowiem ogromne znaczenie w czasach wysokiej konkurencji.

Usługi stomatologiczne

I. Najczęściej wybierane zabiegi

1. Stomatologia (denturyzm)

Największym zainteresowaniem obcokrajowców przyjeżdżających do Polski w celach medycznych cieszą się gabinety dentystyczne i ortodontyczne. Fakt ten nie może dziwić, gdyż oferowane w naszym kraju usługi stomatologiczne dla zagranicznych turystów cechują się wysoką jakością i bardzo niskimi cenami.

Najczęściej wybierane zabiegi to wstawianie implantów (cena to ok. 2000 zł, w innych krajach UE ok. 10 000 zł), leczenie kanałowe (w Polsce ok. 300 zł, w krajach UE nawet kilka tysięcy) oraz wstawianie koron porcelanowych (w Polsce ok. 2000 zł, w krajach UE ok. 10 000 zł).

2. Zabiegi z zakresu chirurgii estetycznej

Coraz więcej zagranicznych turystów wybiera polskie kliniki, aby przejść w nich zabiegi poprawiające wygląd i komfort życia. Największą popularnością cieszą się operacje powiększania i pomniejszania piersi. W Polsce ich ceny oscylują w granicach 10 000 zł. W innych krajach UE pacjentki mogą zapłacić nawet dwa razy tyle.

Duże zainteresowanie budzą również specjalistyczne zabiegi korygujące wygląd twarzy (np. plastyka zwiotczałej skóry). I w tym przypadku ceny w polskich klinikach są znacznie niższe niż w zagranicznych.

3. Protetyka

W roku 2015 odnotowano również wzrost zapotrzebowania ze strony turystów medycznych na zabiegi protetyczne. Tutaj największą popularnością cieszą się zabiegi z zakresu endoprotezoplastyki stawów biodrowych i kolanowych. Fakt ten związany jest z coraz wyższą jakością świadczonych przez nasze kliniki usług, a także, co oczywiste, cenami. Przykładowo: wstawienie nowego stawu biodrowego kosztuje w Polsce ok. 15 000 zł, a w krajach UE nawet 2 lub 3 razy więcej.

4. Pobyty rehabilitacyjne

Pobyty rehabilitacyjne są bardzo dynamicznie rozwijającą się gałęzią turystyki medycznej, która w najpełniejszy sposób łączy w sobie powracanie do zdrowia oraz korzystanie z uroków i atrakcji turystycznych odwiedzanych miejsc. W naszym kraju szczególną popularnością cieszą się regiony nadmorskie oraz górskie.

II. Oferta

W kontekście coraz częstszego wybierania Polski przez turystów medycznych na uwagę zasługuje również fakt dynamicznego rozwoju turystyki medycznej w naszym kraju. Wizyty pacjentów z obcych krajów już dawno przestały ograniczać się wyłącznie do samego zabiegu. Obecnie oferowane są specjalne pakiety, w skład których wchodzą obsługa przed leczeniem, leczenie, obsługa po leczeniu.

Szereg udogodnień, jakimi niewątpliwie są wstępne konsultacje, pomoc w rezerwacji hotelu, kontakt korespondencyjny z pacjentem, zadbanie o odpowiedni personel, itp., z pewnością ma ogromne znaczenie w czasie wyboru konkretnej kliniki. Coraz częściej oferta ta uzupełniana jest również o starannie zorganizowane wycieczki turystyczno-krajoznawcze, aby pobyt w Polsce dostarczał zróżnicowanych wrażeń.

III. Szanse dla polskiej medycyny i gospodarki

Szersze spojrzenie na turystykę medyczną pozwala dostrzec wiele korzyści, jakie niesie ona nie tylko dla polskiej medycyny, ale i gospodarki. W artykule „Turystyka medyczna jako produkt eksportowy polskiej gospodarki” Adrian Lubowiecki-Vikuk zwraca uwagę na ogromny potencjał tego zjawiska zarówno w aspekcie gospodarczym, jak i medycznym. W pierwszym ujęciu (gospodarczym) wiąże się to oczywiście z rozwojem turystyki, wzrostem zainteresowania Polską i jej atrakcjami. W drugim (medycznym) z możliwością wymiany cennych doświadczeń przez lekarzy, impulsem do ciągłego rozwoju infrastruktury medycznej oraz doskonalenia technik leczenia, a także powstawaniem nowoczesnych, wyspecjalizowanych klinik i przychodni.

Wielu ekspertów podkreśla, że obecnie polska turystyka medyczna stoi przed wielkim wyzwaniem, którym jest takie różnicowanie i dopasowywanie ofert, aby odpowiadały one potrzebom i oczekiwaniom. Główny cel to zadbanie o to, by motywacją do przyjazdu były nie tylko najwyższej jakości usługi stomatologiczne dla zagranicznych pacjentów oraz inne świadczenia medyczne, ale także zróżnicowane możliwości spędzania wolnego czasu, wypoczynku, itp. Tylko tego rodzaju pełnowymiarowa turystyka medyczna będzie mogła konkurować z usługami świadczonymi przez inne państwa.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz