Sobota, 20 lipca 2024

Najważniejsze umiejętności nauczane w przedszkolu

7 kwietnia 2017

0

Wiele czasu w przedszkolach poświęca się zwłaszcza na umiejętności związane z szeroko pojętą sztuką. Dzieci uczą się tutaj prostych piosenek, co rozwija w nich nie tylko pamięć. Śpiew to doskonały sposób na wyrobienie u siebie słuchu muzycznego oraz, przede wszystkim, poczucia rytmu.

Umiejętności te są z kolei niezwykle istotne w wielu innych dziedzinach, przez co takie zajęcia są dość wszechstronne. Prowadzone są również zajęcia związane z innymi umiejętnościami twórczymi. Maluchy rysują, malują, lepią różne figurki z plasteliny – wszystko to rozwija ich zdolności manualne oraz poszerza wyobraźnię.

Bardzo cenne są także zajęcia konstrukcyjne, podczas których dzieci wykonują z klocków najróżniejsze figury i kształty. Taka nauka z powodzeniem może być połączona z lekcjami na temat niektórych zawodów oraz tego, kto się nimi zajmuje. Można dzięki temu znacząco zwiększyć u dziecka całą wiedzę o świecie. Dzieci w przedszkolu muszą również dowiedzieć się jak najwięcej o wszystkim, co je otacza oraz o zachodzących wokół nich zjawiskach. Z tego też powodu istotna jest tutaj nauka o najróżniejszych zjawiskach pogodowych – po ukończeniu przedszkola dziecko powinno bez problemu umieć je rozpoznawać.

Maluchy uczą się także o poszczególnych porach roku i dowiadują się, jakie zjawiska towarzyszą ich zmianie. W tej dziedzinie możemy również wymienić naukę o upływającym czasie. Dzieci muszą zrozumieć to zjawisko i nauczyć się rozpoznawać poszczególne jednostki czasu. Nie bez znaczenia jest również orientacja w przestrzeni. Dziecko uczy się zależności pomiędzy poszczególnymi odległościami, zaczyna rozumieć że odległość ma również wpływ na wielkość poszczególnych przedmiotów. Zaczyna rozpoznawać podstawowe miary odległości oraz posługiwać się określeniami "blisko" czy "daleko".

Oprócz samych zjawisk przyrodniczych dziecko powinno również poznać inne elementy świata, który je otacza. Musi nauczyć się imion swoich rodziców oraz kraju w którym mieszka i posiadać na jego temat przynajmniej podstawową wiedzę. W przedszkolu rozpoczyna się także wstępna nauka liczenia. Wiele dzieci trafiających do takich placówek zna już podstawowe cyfry i umie liczyć do 10 – w takim wypadku nauka wybiega jeszcze dalej.

Zabawy w przedszkolu

Maluchy poznają tu również podstawowe figury geometryczne i uczą się je rozpoznawać. Oczywiście, poziom wiedzy u dzieci trafiających do przedszkola często znacznie się od siebie różni; w niektórych przypadkach chodziły one wcześniej do żłobka, w innych takich rzeczy nauczyli ich rodzice. Niemniej jednak wspólna praca w grupie, w której nie wszystkie dzieci są identyczne jest dla maluchów bardzo cenna i uczy przede wszystkim zrozumienia dla innych. Każdy rok w przedszkolu może ponadto nauczyć dziecko wielu nowych rzeczy, bez względu na to, na czym już się ono zna.

Przygotowanie ćwiczeń sprawności fizycznej dla dzieci

Ćwiczenia sprawności fizycznej są dla dziecka bardzo ważne, ponieważ wpływają na jego ogólny rozwój psychoruchowy, co przekłada się na łatwiejszą naukę, wyższą sprawność fizyczna i mniejszą podatność na różnego rodzaju obrażenia. Jeśli je dobrze zaplanujemy, będą też dla dziecka ciekawym urozmaiceniem dnia.

Najlepiej przy ich układaniu kierować się czterema podstawowymi zasadami:

I. Promuj dobrą postawę

Dobra postawa to proste plecy, ciężar ciała powyżej środka stopy oraz kąt prosty pomiędzy plecami i biodrami. Zapewnia to łatwość w utrzymaniu równowagi i jako nawyk, chroni przed upadkami.

II. Popieraj bieganie

Szybkie bieganie w zabawie nie powinno być celem samym w sobie, ponieważ jest to nudne, ale poprawa prędkości biegu dziecka powinna następować w czasie gier i zabaw, na przykład zabawy w berka.

III. Zaproponuj dziecku skakankę

Wszystkie ćwiczenia, w których dziecko skacze i podskakuje są dla niego dobre. Skakanka nie jest konieczna, ale jest do tego dobrym pretekstem.

Ćwiczenia związane ze skakaniem sprawdzają się także idealnie jako urozmaicenie dla innych zajęć. Dzieci powinny być zachęcane do zwiększania wysokości i odległości swoich skoków. W ten sposób wzmacniały się będą ich stawy i mięśnie, wzrośnie szybkość i zręczność. Znakomitym pomysłem na zaangażowanie dzieci w skakanie jest stworzenie toru przeszkód, na którym prowadzona będzie stara zabawa „Raz, dwa, trzy, baba Jaga patrzy”.

IV. Urozmaicaj ćwiczenia

Dzieci maja bardzo krótki okres koncentracji uwagi, przez co szybko się nudzą jedną czynnością. Jeśli dziecko biega, niech zmienia kierunki, a jeśli dziecko skacze, niech robi to raz wzwyż, a raz w dal. Regularnie wprowadzaj nowe ćwiczenia. Pamiętajmy, że to wszystko musi być zabawą i nie może być robione wbrew dziecku.

Ćwiczenia fizyczne a rozwój fizyczny

Rozwój dziecka w wieku wczesnoszkolnym tj. w wieku od 6 do 10 lat przebiega dość stabilnie, ale różnorodnie: dzieci w tym wieku różnią się wagą, wzrostem, rozwojem biologicznym, sprawnością fizyczną. Można uznać, że jest to okres przejściowy pomiędzy wiekiem przedszkolnym, w którym dziecko rozwija się gwałtownie i dynamicznie a rozpoczęciem okresu pokwitania (osiągania dojrzałości płciowej). Jest to etap końcowy dzieciństwa, rozpoczyna się etap wkraczania w wiek młodzieńczy.

Rozwój fizyczny charakteryzuje się dużą odpornością na choroby, organizm sześciolatka jest coraz silniejszy. Jest to pewna forma przystosowania do funkcjonowania w szkole. W tym okresie ważne jest by zapewnić dziecku aktywność ruchową, która pobudza wykształcanie się ruchów dowolnych jak i mimowolnych. Jednak początkowo mogą być nieco nieprecyzyjne, chaotyczne. Największy rozwój mięśni przypada na 7. rok życia dziecka.

Rozwój dziecka

Wtedy to dziecko wykonuje wiele gwałtownych, nieprecyzyjnych i zbytecznych ruchów. Tego typu aktywność wspomaga i wzmacnia rozwój układu oddechowego, trawiennego oraz ośrodkowego układu nerwowego. Pobudza przemianę materii i wspomaga odporność. U ośmiolatka zwiększa się precyzja ruchowa. Zanikają ruchy chaotyczne i nieprzemyślane, a precyzję i dokładność ruchów można zbadać przy pomocy testów celności. W tym okresie dziecko gwałtownie rośnie, jednak w 9. roku życia tempo to stopniowo maleje.

Pod koniec wieku wczesnoszkolnego nie jest widoczna znaczna różnica pomiędzy chłopcami a dziewczynkami, zmienia się to dopiero w okresie przedpokwitaniowym. W organizmie 10. latka obserwuje się dynamiczny rozwój układu naczyniowo-sercowego. Rozwój ten, jest wynikiem aktywności fizycznej, jednak warto pamiętać, że dziecko na tym etapie życia nie jest jeszcze odporne na zmęczenie, a co się z tym wiąże—nie jest zdolne do długotrwałego wysiłku.

Należy więc ustalić indywidualne proporcje aktywności fizycznej. Warto zaznaczyć, że wraz z rozwojem fizycznym rozwija się także rozwój emocjonalny i psychiczny. Należy więc pamiętać o stworzeniu dziecku odpowiednich warunków. O zaspokojeniu podstawowych potrzeb: bezpieczeństwa, miłości i przynależności.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz