Czwartek, 18 lipca 2024

W co warto inwestować? Fundusze inwestycyjne w praktyce

18 lipca 2018

0

Akcje, surowce, obligacje czy instrumenty rynku pieniężnego – w tego typu produkty finansowe można inwestować samodzielnie, albo poprzez uczestnictwo w funduszu inwestycyjnym. Dla początkujących inwestorów dobrym rozwiązaniem będzie wybór tej drugiej opcji. W tym wypadku, ciężar odpowiedzialności za podejmowanie strategicznych decyzji inwestycyjnych spoczywa bowiem na wykwalifikowanych specjalistach.

Zalety funduszy inwestycyjnych nie kończą się na profesjonalnym zarządzaniu aktywami. Dodatkowo, dają one możliwość lokowania nawet niewielkich kwot, pozwalają zachować łatwy dostęp do wpłaconych środków przez cały okres inwestycji, a przy tym posiadają dobrze zdywersyfikowane portfele inwestycyjne. I choć fundusze generują wyższe ryzyko, niż np. bankowe produkty oszczędnościowe czy obligacje skarbowe, to jednak mają zarazem większy potencjał zysku. Oto kilka kwestii, o których trzeba wiedzieć, by inwestowanie w fundusze mogło zapewnić zadowalające stopy zwrotu.

Inwestycja w fundusz ma charakter długoterminowy

Każdy, kto chciałby lokować środki w funduszach musi mieć świadomość faktu, że inwestowanie w nie najlepsze rezultaty przynosi w dłuższej perspektywie czasowej. Praktyka pokazuje, że te najbezpieczniejsze produkty, czyli fundusze obligacyjne, sprawdzają się w przypadku horyzontu inwestycyjnego sięgającego minimum 2-3 lata; fundusze mieszane, inwestujące w akcje i obligacje – ok. 4-5 lat; a fundusze akcyjne – ok. 7-8 lat.

Inwestowanie w fundusze wymaga dobrego planu

Jeszcze przed wpłatą pierwszej złotówki do wybranego funduszu, inwestor musi określić podstawowe parametry swojej strategii inwestycyjnej. Na jaki okres zamierza ulokować środki? Jakich zysków oczekuje? Co zrobi w sytuacji, gdy pojawią się straty? To najistotniejsze pytania, na które powinien sobie odpowiedzieć. Powinien też określić, jaki jest cel finansowy jego inwestycji: odkładanie środków z myślą o emeryturze, przyszłej edukacji dzieci, zakupie samochodu, a może jeszcze innym? Sprecyzowanie tych kwestii jest kluczowe, bo to przede wszystkim od nich zależy wybór odpowiedniego rodzaju funduszu inwestycyjnego.

Dokładna analiza funduszu inwestycyjnego to podstawa

Wybór konkretnego funduszu inwestycyjnego nie jest prosty, bo na polskim rynku funkcjonuje blisko aż tysiąc różnych funduszy (ich najbogatszy wybór znajdziesz na platformie inwestycyjnej Deutsche Bank – https://fundusze.deutschebank.pl/#/). Analizując oferty poszczególnych z nich, należy zwrócić uwagę na takie elementy jak rodzaj funduszu, strategia i polityka inwestowania, występujące koszty oraz historyczne stopy zwrotu. Jeśli chodzi o tę ostatnią kwestię, to należy przeanalizować jak przedstawiały się zyski wypracowane przez fundusz w kilku ostatnich latach i porównać je z tymi osiągniętymi przez fundusze należącej do tej samej kategorii. Im dłuższy okres obejmie analiza i im więcej funduszy zostanie wziętych pod uwagę, tym bardziej miarodajne będą wnioski. Trzeba tylko pamiętać, że ewentualne ponadprzeciętne wyniki historyczne nie muszą powtórzyć się w przyszłości.

Inwestuj konsekwentnie i systematycznie mniejsze kwoty

Osoby, które nie mają większej wiedzy z zakresu inwestycji giełdowych czy działania rynków finansowych, albo nie chcą ponosić zbyt dużego ryzyka, powinny zrealizować swoje pierwsze transakcje na małych kwotach. Jeśli na dodatek nie mają czasu, albo po prostu chęci zajmować się częstym analizowaniem sytuacji giełdowej, mogą zdecydować się na systematyczne kupowanie jednostek funduszy. Inwestując konsekwentnie i regularnie małe kwoty nie trzeba martwić się tym, że inwestycja nie będzie idealnie „trafiona czasowo”, a przy tym nadal można zachować szanse na osiągnięcie satysfakcjonujących zysków.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz