Niedziela, 26 maja 2024

Czy komornik może zająć odszkodowanie powypadkowe?

27 lutego 2023

0

Nikt nie decyduje się na podzielenie się dochodami z komornikiem z własnej woli. Jednak czasami wyrok sądu nie pozostawia nam innego wyjścia. Warto jednak wiedzieć, że nie cały majątek, którym dysponujemy, podlega tym samym regułom, jeśli chodzi o zajęcia komornicze. Poniżej wyjaśniamy, jak w świetle prawa traktowane jest odszkodowanie powypadkowe oraz co zrobić, gdy zostanie zajęte przez komornika.

Zajęcie odszkodowania - stresująca i trudna sytuacja

Nie można zaprzeczyć - wypadek komunikacyjny lub wypadek przy pracy to niesłychanie obciążające zdarzenie w życiu uczestników. W jego efekcie często powstaje realna szkoda na zdrowiu, wymagająca leczenia i rehabilitacji. Nie mniej poważne bywają także szkody psychologiczne, których często także nie można pozostawić bez interwencji.

Łatwo więc sobie wyobrazić, jaką reakcję w takiej sytuacji wywoła wiadomość, że komornik właśnie dokonał zajęcia wywalczonego z trudem odszkodowania powypadkowego. Odczuwamy złość, zniechęcenie i bezsilność w zderzeniu z bezdusznym systemem, który próbuje odebrać nam możliwość zadbania o własny dobrostan.

Jednak czy takie posunięcie jest w ogóle zgodne z prawem? Odpowiedź jest złożona, ponieważ w niektórych przypadkach tak, ale nie w całości i nie zawsze. Rzeczywistość pokazuje przy tym, że komornicy niekoniecznie stosują się tu do wymogów wynikających z przepisów. Dlatego też w dalszej części artykułu naświetlamy tę kwestię - znajomość własnych praw to podstawa!

Czy odszkodowania powypadkowe podlegają zajęciu komorniczemu?

Komornik niejednokrotnie wydaje się dłużnikom postacią wszechmocną. Tym bardziej ważne jest, by uświadomić sobie, że prawo polskie nie daje mu nieograniczonej władzy. Widać to wyraźnie na przykładzie odszkodowań i tym podobnych przychodów.

Jak wskazuje Kodeks Postępowania Cywilnego w art. 831, pkt. 5, środki pochodzące z wypłaty ubezpieczeń osobowych, jak również odszkodowania przyznane w wyniku posiadania ubezpieczenia majątkowego, nie mogą być zajęte przez komornika.

Nie jest to jednak zasada, która działa bezwzględnie w każdym wypadku. Po pierwsze, jeżeli chodzi o egzekucję alimentów lub zaległe składki ZUS, tego typu przychód na konto może zostać legalnie ściągnięty w drodze postępowania komorniczego. Po drugie, wspomniany artykuł zależny jest także od ograniczeń wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 1986 roku.

Uprawnienia komornika a odszkodowanie powypadkowe

Wspomniane wyżej ograniczenia przyznają komornikowi znacznie większe prawa, niż to się wydaje na pierwszy rzut oka na podstawie lektury Kodeksu Postępowania Cywilnego. Z Rozporządzenia wynika, że komornik może zgodnie z prawem zajmować odszkodowania powypadkowe do pewnej wysokości - jest to 1/4 całości odszkodowania.

Dotyczy to różnego typu odszkodowań powypadkowych, w tym także odszkodowań z OC. To niewątpliwie frustrująca sytuacja. Nie dość, że uzyskanie odszkodowania z OC w odpowiedniej wysokości potrafi przysporzyć problemów, to jeszcze nie jest ono wolne od ewentualnej egzekucji komorniczej.

W przypadku problemów dotyczących odszkodowań komunikacyjnych warto skorzystać z pomocy kancelarii odszkodowawczej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie https://kancelariaciti.pl/dochodzenie-odszkodowan/kompleksowa-pomoc/odszkodowania-komunikacyjne/

Inne typy odszkodowań - czy komornik ma do nich prawo?

Jeżeli chodzi o odszkodowania z OC, sprawa jest jasna. Jednak co z innymi polisami ubezpieczeniowym lub też zasiłkiem rehabilitacyjnym, z którego część osób musi korzystać po wypadku?

Z polisami sprawa wygląda podobnie - również stosuje się tu przepisy art. 831 pkt. 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego i ograniczenie dotyczące 1/4 całości należnej sumy. Jeżeli zaś wypadek nie nastąpił, a na polisie pozostają zgromadzone środki, komornik może też posunąć się do wymuszenia jej rozwiązania.

Zasiłek rehabilitacyjny z ZUS natomiast nigdy nie może być zajęty przez komornika w całości. Nawet w przypadku alimentów ma on prawo pobrać jedynie 60% całej kwoty. W większości przypadków nie jest jednak uprawniony do pobrania więcej niż 1/4.

Co zrobić, kiedy komornik bezprawnie zajmie odszkodowanie?

Jak widzimy, odszkodowania powypadkowe nie są całkowicie bezpieczne w przypadku egzekucji. Należy jednak pamiętać, że zajęcie choćby złotówki więcej jest już bezprawne, a w takiej sytuacji trzeba działać! Niestety, komornicy niekiedy pozwalają sobie na daleko posunięte wykraczanie poza granice obowiązującego prawa, ale dłużnik nie musi pozostawać bezradny wobec takiego nadużycia.

Narzędzia, którymi można się posłużyć, to na przykład skarga na postępowanie komornicze, oparta na konkretnych przepisach. W niektórych przypadkach sprawdza się także kontakt z bankiem, który może uczynić daną kwotę niedostępną dla komornika, jeśli jasno wykażemy, że pochodzi ona z odszkodowania. W takich okolicznościach przydaje się przede wszystkim spokój, znajomość przepisów, a także pomoc sprawdzonej kancelarii, która doprowadzi sprawę do pomyślnego rozwiązania.

Artykuł partnera

Komentarze (0)

Zostaw komentarz