Czwartek, 18 lipca 2024

Polska szkoła nieefektywnie uczy mówienia w językach obcych!

28 czerwca 2016

0

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych (PASE) – w przeddzień Europejskiego Dnia Języków Obcych – opublikowało wyniki badania opinii pół tysiąca nauczycieli języków obcych. Wynika z niego , że polska szkoła nieefektywnie uczy mówienia w językach obcych!

Badania pokazały, że nauczyciele chcieliby uczyć mówienia w szkołach publicznych, ale program nauczania przywiązuje największą wagę do uczenia gramatyki, co ma pozwalać na rozwiązywanie testów. Wszystkim powinno zależeć na tym, aby dzieci uczyły się komunikowania w obcych językach, a nie rozwiązywania testów. Nie możemy dopuścić do tego, aby dzieci miały kompleksy w tym zakresie, wynikające z błędnego systemu nauczania, bo w przyszłości nikt nie będzie ich pytał o ocenę na teście, ale będzie przeprowadzał rozmowę kwalifikacyjną np. po angielsku – podkreśla Prezes PASE, Jacek Członkowski.

Nauczyciele przyznali w badaniu, że obecnie program nauczania kładzie największy nacisk na naukę gramatyki i słownictwa (opinia 80% badanych), co nie wystarcza do nauki efektywnego komunikowania się. Ponadto, nauczyciele są przekonani, że egzamin ustny z języka obcego powinien być integralną częścią egzaminów na każdym etapie nauczania (na egzaminie szóstoklasisty wg 51% badanych, na egzaminie gimnazjalnym wg 77% badanych, a na maturze wg 98% nauczycieli).  Obecnie egzamin ustny jest tylko na maturze, ale nawet na tym etapie edukacji nie jest integralną częścią egzaminu, gdyż ocena z mówienia nie liczy się w punktacji na studia. PASE jest przekonane, że dobrym motywatorem do nauki mówienia będzie uwzględnienie matury ustnej w rekrutacji na wyższe uczelnie. Nauczyciele przyznali bowiem w ankiecie, że egzamin ustny z języka obcego powinien być brany pod uwagę w rekrutacji na studia (opinia 85% badanych). Badanie przeprowadzono w dniach 15-22 września 2015 roku wśród ponad 500 nauczycieli języków obcych, uczących we wszystkich rodzajach szkół publicznych: podstawowych, gimnazjach, średnich i wyższych, z których większość posiada wyższy niż 10-letni staż pracy.

Opinie nauczycieli pokazują cele, do jakich powinniśmy dążyć. Dlatego sporządziliśmy list do Minister Edukacji Narodowej, w którym apelujemy o pilną debatę nad zmianami w nauczaniu języków obcych tak, aby w obliczu wymagań rynkowych i otwartych granic w polskich szkołach położyć szczególny nacisk na naukę mówienia. Jestem przekonany, że taki cel przyświeca wszystkim, którym leży na sercu dążenie do jak najwyższego poziomu nauczania naszych dzieci i ofiarowania im takich szans na wszystkich rynkach pracy na świecie, jakie mają dzieci z krajów o najlepszych wynikach w tym zakresie – dodaje Jacek Członkowski.

W liście do Minister Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej znalazł się apel o szeroką debatę w sprawie pilnych prac nad zmianami założeń programowych i położenie nacisku na naukę mówienia, a także prac nad zmianami systemu egzaminowania, tj. wprowadzenie egzaminu ustnego z języka obcego przynajmniej w gimnazjum, a nie dopiero na maturze oraz uwzględnianie matury ustnej z języka obcego w rekrutacji na wyższe uczelnie. Według PASE niezwykle ważna będzie też dyskusja nad zapewnieniem uczniom efektywnego kontaktu z językiem obcym od I klasy szkoły podstawowej (co najmniej 4 godziny tygodniowo) oraz wyposażeniem szkół w nowoczesne pomoce naukowe – książki obcojęzyczne, zasoby elektroniczne, multimedia.

Źródło: newsrm.tv

 

Komentarze (0)

Zostaw komentarz