Czwartek, 18 lipca 2024

Szkolenia pracownicze – jak zaplanować rozwój pracowników

25 czerwca 2021

0

​Wykwalifikowani pracownicy są jednym z największych, najcenniejszych zasobów firmy. Utrata takich pracowników może przysporzyć wielu problemów, a proces rekrutacji i wdrażania nowych członków zespołu bywa kosztowny. Dlatego lepiej chronić się przed taką koniecznością.

Tymczasem jednym z najczęstszych powodów zmiany pracodawcy jest brak możliwości rozwoju. Co to znaczy? Jak dbać o rozwój pracownika, jak skutecznie go zaplanować i za pomocą jakich narzędzi wdrażać?

Rozwój zawodowy – co to takiego?

Rozwój pracowników, czyli rozwój zawodowy, jest procesem nabywania przez nich wiedzy i umiejętności pozwalających na doskonalenie i poszerzanie posiadanych kompetencji, które mogą zostać wykorzystane na danym stanowisku. Czasami zdarza się tak, że szkolenia pracownicze rozwijają też kompetencje przydatne w przyszłości – na przykład po awansie albo po rozszerzeniu czy zmianie zakresu obowiązków (kiedy na przykład planujemy poszerzenie zakresu usług oferowanych przez firmę).

Rozwój zawodowy każdego pracownika odbywa się w pewnym stopniu samoczynnie, wraz z doświadczeniem. Pracownik umacnia posiadane kompetencje, które pomagają mu lub są niezbędne do wykonywania obowiązków. Na rozwój pracownika pozytywnie wpływają także interakcje z innymi pracownikami, zwłaszcza o odmiennych kompetencjach, od których dana osoba może się uczyć podczas pracy grupowej.

Oprócz tego rozwój zawodowy może być stymulowany przez pracodawcę. Służą do tego różnego rodzaju programy rozwoju pracowników i menedżerów, które poprzez szkolenia pracownicze realizują cele rozwojowe pracownika oraz pracodawcy.

Po co inwestować w rozwój zawodowy pracowników?

Jak już wspomnieliśmy, jedną z przyczyn inwestowania w rozwój zawodowy pracowników jest chęć zatrzymania ich przy firmie. Jeśli rozwój pracownika jest przez niego postrzegany jako rodzaj potrzeby zawodowej, pracodawca powinien zatroszczyć się o zaspokojenie tej potrzeby, a przynajmniej stworzenie takich warunków, w których pracownik będzie mógł ją zaspokoić.

Drugą ważną kwestią jest rozwój firmy. Pracownicy są przecież jej częścią, innymi słowy: firma składa się z pracowników. Jeśli będziemy dbali o ich rozwój zawodowy, będziemy jednocześnie dbali o rozwój firmy. Oczywiście firma może rozwijać się także na inne sposoby – na przykład przez przyrost ilościowy pracowników, jednak wydaje się to mniej efektywną strategią. Zatrudnianie większej ilości pracowników o niższych kwalifikacjach, którzy będą w stanie wykonać tę samą ilość pracy, co mniejsza grupa lepiej wykwalifikowanych i zmotywowanych osób będzie nieekonomiczne.

Motywacja to także ważny powód do inwestowania w szkolenia pracownicze. Wyjaśniliśmy już, dlaczego rozwój zawodowy pozwala zatrzymać pracownika w firmie, co również jest sposobem motywowania. Ale w tym przypadku chodzi także o jego motywację do działania. Pracownicy chętnie korzystają z nowych kompetencji, a ich kształtowanie zwiększa ich wiarę we własne możliwości. Dzięki temu pracownik chętniej podejmuje wyzwania, odważniej też przedstawia pomysły optymalizacji poszczególnych procesów itp. Mając poczucie kompetencji, działa z większą pewnością siebie.

Jak opracować program rozwoju pracowników i menedżerów?

Aby skutecznie opracować program rozwoju pracowników i menedżerów, wyjść trzeba od analizy własnej firmy, jej potrzeb, słabych i mocnych stron, sposobu organizacji oraz planów na przyszłość. Skoro pracownicy są częścią firmy, wybierając szkolenia pracownicze, powinniśmy mieć na uwadze kierunek rozwoju i wzmacniania firmy jako całości. Należy wykształcać w pracownikach takie umiejętności, które będą przydatne dla budowania pozycji firmy na rynku.

Oczywiście budowanie pozycji firmy na rynku może mieć różny wymiar praktyczny w przypadku konkretnych firm, natomiast kształtowanie czy wzmacnianie poszczególnych kompetencji zależeć będzie także od pracownika i tego, jaką wiedzą i jakimi umiejętnościami już dysponuje. Do tych parametrów należy dobierać odpowiednie szkolenia pracownicze, pozwalające nadrobić braki kompetencyjne.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz